Reisverzekering

Algemene voorwaarden

1.1 Voorschot & resterend saldo

Het voorschot & resterend saldo is afhankelijk van het tijdstip van de boeking.

1.2 Laattijdige of niet-betaling
Bij niet- of onvolledige betaling van een rekening op de vervaldag zijn van rechtswege en zonder noodzaak tot voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd:
– conventionele interesten van 12% per jaar op het onbetaalde bedrag, te rekenen vanaf de vervaldag;
– een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 10% van het onbetaalde bedrag, met een minimum van € 75;
Indien een rekening niet volledig is betaald op de vervaldag heeft Sailaboard het recht om de reis na ingebrekestelling te annuleren.